Koltrastens Förskola
Koltrastens Förskola
Pyrolavägen 9
181 60 Lidingö
08-766 27 06
Vargen: 0768-50 80 36
Igelkotten: 0764-27 78 96
forskolan@koltrasten.se
Mia, Eva och Eva-Lisa

Koltrastens Förskola

Vi är två erfarna förskollärare som driver Koltrastens Förskola på Pyrolavägen 9. Förskolan startades den 1 september 2010. Våra lokaler är ljusa och rymliga och finns i ett av de K-märkta punkthusen i Skärsätra, Lidingö. Det är nära till natur och en stor lekpark som vi nyttjar. Vi har också en egen liten gård som framför allt de yngsta barnen använder.

Vi har 26 barn i åldrarna 1-6 år uppdelade på två grupper. En grupp, Igelkotten, med 10 barn mellan 1 och 3 år, och en grupp, Vargen, med 16 barn mellan 3 och 6 år. Sammanlagt är vi tre förskollärare och tre barnskötare.

Vi vill forma en förskola som är lärorik, inspirerande, rolig och trivsam. Vi arbetar enligt läroplan för förskolan, lpfö 98. Våra kunskaper och intressen speglas i de dagliga aktiviteterna där barnen arbetar både åldersindelat och gemensamt.

Vi arbetar med språkutveckling, matematik och kreativt skapande. Uteverksamhet är en viktigt del av det dagliga arbetet. Andra områden som ligger oss varmt om hjärtat är sång och musik, teater, drama och barnmassage.

Verksamheten följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden kl 06.30 till 18.30. Mer information finns på lidingo.se/barnochutbildning. Vi har stängt fyra veckor på sommaren, och har sex planeringsdagar per år. Vid behov av tillsyn, kontakta rektor.