Koltrastens Förskola
Koltrastens Förskola
Pyrolavägen 9
181 60 Lidingö
08-766 27 06
Vargen: 0768-50 80 36
Igelkotten: 0764-27 78 96
forskolan@koltrasten.se
Kramkalas

En dag på förskolan

Igelkotten

7.30 Förskolan öppnas. Barnen lämnas inomhus.

8.00 Utelämning på vår gård.

8.00–ca. 10.30 Utevistelse på vår gård eller närliggande områden. Hur länge vi är ute varierar beroende på väderleken.

10.30 Samling.

11.00 Lunch.

11.45–ca. 13.00 Vila.

13.00–14.30 Inneaktiviteter, tex skapande verksamhet, frilek.

14.30 Mellanmål.

15.00 Inneaktiviteter och frilek.

17.00 Vi stänger.Vargen

7.30 Förskolan öppnas. Barnen lämnas inomhus. Inneaktiviteter, projektarbeten och frilek.

10.45 Samling.

11.00 Lunch.

12.00–14.00 Utevistelse i Stora parken eller närliggande områden.

14.30 Mellanmål.

15.00 Inneaktiviteter och frilek.

16.30 Båda grupperna är tillsammans på avdelningen Igelkotten.

17.00 Vi stänger.
Barn sitter i ring på golvet