Koltrastens Förskola
Koltrastens Förskola
Pyrolavägen 9
181 60 Lidingö
08-766 27 06
Vargen: 0768-50 80 36
Igelkotten: 0764-27 78 96
forskolan@koltrasten.se
Kramkalas

En dag på förskolan

Igelkotten

7.30 Förskolan öppnas. Barnen lämnas inomhus.

8.00 Utelämning på vår gård.

8.00–ca. 10.30 Utevistelse på vår gård eller promenad till närliggande områden. Hur länge vi är ute varierar beroende på väderleken.

10.50 Samling.

11.00 Lunch.

11.45–ca. 13.00 Vila.

13.00–14.30 Inneaktiviteter, tex skapande verksamhet, frilek..

14.30 Mellanmål.

15.00 Inneaktiviteter.

17.00 Vi stänger.Vargen

7.30 Förskolan öppnas. Barnen lämnas inomhus. Inneaktiviteter såsom projektarbete, grupplekar.

10.45 Samling.

11.00 Lunch.

12.00–14.00 Utevistelse i Stora parken eller närliggande områden.

14.30 Mellanmål.

15.00 Frilek som spel,pussel,rolllekar mm.

16.30 Båda grupperna är tillsammans på avdelningen Igelkotten.

17.00 Vi stänger.