Koltrastens Förskola
Koltrastens Förskola
Pyrolavägen 9
181 60 Lidingö
08-766 27 06
Vargen: 0768-50 80 36
Igelkotten: 0764-27 78 96
forskolan@koltrasten.se
Koltrasten

Kontakta oss

Koltrastens Förskola AB

Pyrolavägen 9
181 60 Lidingö

Telefon: 08-766 27 06
Vargen: 0768-50 80 36
Igelkotten: 0764-27 78 96
E-post: forskolan@koltrasten.se


Eva Ruuth, Rektor, pedagogansvarig 3-6 år

Eva-Lisa Adonis, Förskollärare, ekonomiansvarig

Anna Sjödin Olsson, Förskollärare, pedagogansvarig 1-3 år


Klagomålsrutiner

Klagomål/synpunkter som rör verksamheten framförs till rektor.

Rektorn har sedan ansvaret för att ärendet genomförs och avslutas.

Informationen till föräldrar om ärendet sker via mail eller telefonsamtal.

  • Ärendet behandlas
  • Genomgång av vad som hänt
  • Vad och hur kan vi förbättra det som behöver åtgärdas
  • Vem har ansvaret att det blir av
  • Datum för uppföljning bestäms

Välkommen till Koltrasten, vi arbetar för dig och ditt barn.