Koltrastens Förskola
Koltrastens Förskola
Pyrolavägen 9
181 60 Lidingö
08-766 27 06
Vargen: 0768-50 80 36
Igelkotten: 0764-27 78 96
forskolan@koltrasten.se
Lek i parken

Vår verksamhet

Inskolning

En förälder är med de tre första dagarna mellan klockan 9.00 och 15.00. Detta för att barnet ska bli tryggt med oss pedagoger och den nya miljön. Efter dessa tre dagar kan barnet börja gå sin kontraktstid. Vi tar naturligtvis hänsyn till barnens individuella behov och kan förlänga inskolningstiden.

Språkutveckling

Vårt mål är att ge alla barn möjlighet till ett nyanserat talspråk och en god språkutveckling. Det gör vi genom att använda oss av rim och ramsor, litteratur, boksamtal, dockteater, samlingar och att vi vuxna använder ett rikt språk. Under en dag ska barnen få många tillfällen att utveckla sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka sina tankar, lyssna och berätta.

Barn leker med bokstavskort

Matematik

Vi pedagoger synliggör matematiken genom att ställa frågor som väcker barnens nyfikenhet. Barnen ska få möjlighet till problemlösningar och att lära sig matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer.

Barn pekar på stora sifferkort

Rörelse

Vi använder rörelselekar, samarbetsövningar, dans och rytmik. Under vinterhalvåret åker vi skridskor med de äldre barnen. Genom detta utvecklar barnen sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Vi arbetar även med Röris, ett gymnastikprogram sammanställt av Friskis och Svettis.

Förskolan har även tillgång till en större lokal för rörelse.

Drama

Drama stimulerar barns fantasi och leklust. De äldre barnen uppträder för varandra en gång i veckan. Att vara i centrum, visa hänsyn till varandras likhet och olikhet, stärker barnens självkänsla genom mottot ”jag vill och jag kan”. Vi spelar teater/dockteater regelbundet för barnen.

Barn står i ring och håller ett fladdrande tygstycke högt över två skrattande barn

Skapande

Barnen arbetar kontinuerligt med skapande. Det kan vara pedagogledda eller självständiga tillfällen. Vi använder olika material såsom papper, färg, lera, tyg och naturmaterial. Barnen kan själva påverka inriktning för sitt skapande.

Barn målar på stora lönnlöv Barn ritar med stor blå krita

Lek

Barnen har möjlighet till både fri och organiserad lek. Det finns alltid en pedagog i rummet för att ge barnen stöd och uppmuntran. På vår förskola är den fria leken viktig, eftersom den utvecklar barnens fantasi, deras sociala kompetens och empati. Barnen lär sig också turtagande, samförstånd och ömsesidighet.

”Lek ska ha en central plats i utbildningen” (Lpfö 18)

Barn i reflexvästar leker i skogen

Normer och värden

Vi arbetar aktivt med att stärka barnens empatiska förmåga för att öka deras förståelse för andra och allas lika värde. Vi stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Barns inflytande

Barnen ska ges möjlighet att kunna påverka innehållet i verksamheten genom att vi pedagoger lyssnar aktivt på barnens önskemål och tar det i beaktande i den dagliga planeringen.